Kateřina Málková | varhany

Kateřina v sobě spojuje vážno-hudební disciplínu a nespoutanou muzikální vyzrálou osobnost, hotová Judita.
Lukáš Sommer – hudební skladatel

Aktuální koncerty

Varhany

Drnholecké vinobraní -varhanní koncert

24.9.2016

J.S.Bach, A.Part, G.F.Handel aj. Kostel Nejsvětější Trojice, Drnholec | 14:00

za 25 dnů a 20:04 hodin.