Projekty

DUO MULTIŽÁNROVÝCH MUZIKANTŮ A PEDAGOGŮ

KOMENTOVANÉ KONCERTY A PŘEDNÁŠKY

projekt-aslamasVzhledem k tomu, že jsme oba aktivní umělci, napadlo nás při jednom společném vystoupení, že bychom mohli začít s hudebními koncerty i pro děti. Hlavním důvodem bylo přiblížit dětem pojem kvality.

V době totální komercializace a pronikání showbusynessu do všech sfér umění se kvalita vytrácí a my se snažíme, aby děti dokázaly alespoň částečně rozlišit kvalitní a nekvalitní hudbu, nezávisle na stylech. Cílem našich koncertů je, aby žáci naživo viděli,jak se hudba, kterou poslouchají od základu vytváří, aby trochu porozuměli procesu tvorby a třeba je to snad i navnadilo k vlastním pokusům.

Nabízíme Vám komentované koncerty v obsazení housle, klavír, zpěv, které zahrnují stěžejní díla klasické hudby a moderní hudby 20. a 21.století. Dále nabízíme přednášky o hudebních stylech, které zajímají současnou mladou generaci (např.hip hop, raggae, dub step, drum'n'bass,trance, techno) Komentované koncerty jsou vedeny formou živě hraných ukáze!

V případě zájmu o podrobnější informace nás prosím kontaktujte na emailu: katka.malkova@seznam.cz a na tel. 728 817 785

Těšíme se na viděnou.

Projekt s Alexem Aslamasem

AlexeyAslamas
Po studiu na brněnské konzervatoři u prof.Bohumila Kotmela přestoupil na Pražskou konzervatoř do třídy prof. P.Kudelása.Pod jeho vedením v roce 2005 absolvoval konzervatoř houslovým koncertem č. 1 Dmitrije Sostakoviče za doprovodu symfonického orchestru Pražské konzervatoře.

V témže roce byl přijat na AMU v Praze do třídy dgc. J. Pazdery.V letech 2008-11 studovalna lnternationalMenuhin Music AcademyGstaad ve Svýcarsku u maestro Alberto Lysyho a Liviu Prunaru. Během svých studii se zúčastnil nejrůznějších mistrovských kurzů (prof. S. Jaroševič,A. Falvay, B.Zvoristeanu, M. Martin, Ph. Graffin, S.Todorov, E.Causa,G. Shaham a maestro Maxim Vengerov).

AlexeyAslamas se aktivně věnuje komorní hře (2005-2009 - člen Kaprova kvarteta, 2008-2011 člen IMMA Quartet); od r.2011je primáriem Smyčcového kvarteta pavla Bořkovce). Mezijeho úspěchy patří ceny získané na soutěžích v lnterlakenu (Svycarsko, 2005), San Sebastianu (Spanělsko, 2008),Schwerinu (Německo,201O), Chamonix (Francie,2011). V součastné době je koncertním mistrem komorního orchestru BERG a členem komorního tělesa MoEns. Paralelně praktikuje hru v nejrozmanitějších stylech od blues,přes funk až k psytranc a dnb.

Kateřina Málková
se narodila ve Znojmě. Své první hudební vzdělání získala na Základní umělecké škole v Hrušovanech nad Jevišovkou.V roce 1998 nastoupila na konzervatoř v Brně do třídy prof. Petra Kolaře, kde úspěšně v roce 2004 ukončila studium závěrečným koncertem v Besedním domě. V tomto roce byla přijata na Akademii múzických umění do třídy Doc. Jaroslava Tůmy. V roce 2007 absolvovala roční zahraniční stáž na hudební akademii v německém LObecku u Prof.ArvidaGasta. Zúčastnila se řady mistrovských kurzů významných varhanních osobností,jako jsou např.:Marie Claire Alain, LuigiFerdinandoTagliavini, Andreas Schroder, Jon Laukvik, Martin Sander aj..

Absolvovala v roce 2010 se Severočeskou filharmonií Teplice s koncertem g moll od F.Poulenca. V současné době se věnuje sólové hře, pedagogické činnosti, interpretaci soudobých skladeb, komorní tvorbě, přednáší pro hudební školy a působí jako zpěvačka v progresivní rockové kapele "MistyWays" a hostuje s jazzovým duem „Swing Pigs".

projekt-aslamas1